Ontwerpen van een website

De ontwikkeling van een website verloopt in een aantal fases. Bij iedere fase is er sprake van een sterke betrokkenheid tussen Zenda en u als opdrachtgever.

Het is proces is interactief en iteratief!

Webdesign » Ontwerpen van een website

Zenda is gespecialiseerd in het ontwerpen van websites die zeer gebruiksvriendelijk zijn. Gedurende de ontwikkeling betrekken wij u zoveel mogelijk bij het ontwerp- en ontwikkelproces. Dit proces verloopt in meerdere fases. Aan het eind van iedere fase bepalen we met u of het gewenste resultaat bereikt is. Pas dan gaan we over naar de volgende fase.

Fase 1. Kennismaking
Tijdens dit gesprek vertelt u hoe u de website voor u ziet, wat uw publiek is en welke functionaliteiten de website moet gaan krijgen. Tevens vertelt u ons welke bestaande websites uw smaak zijn.
Na ons gesprek zullen wij een offerte uitbrengen. Hierin zullen wij uw wensen vastleggen en de prijs en realisatietermijn kenbaar maken.

Fase 2. Ontwerpen van de website
Na akkoord zullen wij een eerste concept van de website ontwerpen. Afhankelijk van uw reactie zullen we het concept verder uitwerken of opnieuw beginnen.

Fase 3. Programmeren van de functionaliteiten
Nadat het ontwerp van de website helemaal naar wens is, gaan wij de pagina uitwerken en de functionaliteiten programmeren.

Fase 4. Website voorzien van content
Zodra de website functioneel is, zullen wij de website voorzien van de door u opgestuurde tekst en afbeeldingen.

Fase 5. Afronding
Wanneer de website gereed voor gebruik is, zullen wij na goedkeuring de website online plaatsen en het gebruik bijzondere functionaliteiten uitleggen.

Ben u geinteresseerd of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op!

Laatste nieuws

Nooit verloren e-mails & backups!

Vanaf 1 januari 2008 is ieder webhostingpakket voorzien van een fallback mailserver en worden dagelijks de backups opgeslagen op 2 externe locaties.
Lees verder »

Nieuws archief

Control panel

Inloggen control panel

Recent werk

Meer informatie

Toerdeloo Kinderopvang

Toerdeloo streeft om kwalitatief goede opvang te bieden aan kinderen van 6 weken tot 12 jaar, waarvan de ouders of verzorgers overdag niet in de gelegenheid zijn om hun kinderen op te vangen. Dit in een omgeving waarin de kinderen zich samen met leeftijds